Δεξιότητες

Τι είναι οι δεξιότητες ζωής; Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας.

Η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η επικοινωνία και η συνεργασία, η ιδιότητα του πολίτη, η σχέση της καθημερινότητας με την καριέρα, η προσωπική και η κοινωνική υπευθυνότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιτυχία στον 21ο αιώνα, χρήσιμα τόσο για υγιείς κοινωνίες όσο και για ισχυρούς, δυναμικούς, και με απήχηση στην αγορά εργασίας, ανθρώπους.

Οι δεξιότητες ζωής έχουν θέματα:

αληθινά: επηρεάζουν στην πραγματικότητα τις ζωές των ανθρώπων
επίκαιρα
ορισμένες φορές ευαίσθητα: μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με οικογένεια ή φίλους
συχνά αμφιλεγόμενα: οι άνθρωποι διαφωνούν ή κρατούν σκληρή στάση απέναντί τους
εν τέλει ηθικά: σχετίζονται με το τι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι σωστό ή λάθος, καλό ή κακό, σημαντικό ή ασήμαντο στην κοινωνία.

Γιατί διδάσκουμε τις δεξιότητες ζωής;
Τα δημοκρατικά πολιτεύματα έχουν ανάγκη από ενεργούς, ενημερωμένους και υπεύθυνους πολίτες. Πολίτες που θέλουν και μπορούν να είναι υπεύθυνοι για τους εαυτούς τους και τις κοινωνίες τους και να συνεισφέρουν στις πολιτικές διεργασίες.

Τα δημοκρατικά πολιτεύματα εξαρτώνται από πολίτες που μεταξύ άλλων:

γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη
ενημερώνονται για το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι
ενδιαφέρονται για την ευημερία των άλλων
εκφράζουν με σαφήνεια τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους
είναι ικανοί να ασκούν επιρροή
είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας
δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες.

Οι ικανότητες αυτές δεν αναπτύσσονται από μόνες τους, αλλά πρέπει να μαθαίνονται. Ενώ ορισμένες δεξιότητες ζωής μπορούν να αποκτηθούν μέσω της εμπειρίας στο σπίτι ή στο εργασιακό περιβάλλον, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να εφοδιαστούν οι πολίτες με όλα όσα είναι απαραίτητα για τον ενεργό ρόλο που καλούνται να παίξουν στην πολύπλοκη και πολυμορφική κοινωνία του σήμερα.
Για να ασχοληθούν πραγματικά οι πολίτες με τα κοινά απαιτείται μια πιο διεξοδική προσέγγιση στην αγωγή του πολίτη.

Πώς ωφελεί τους νέους η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής;
Τους βοηθά να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αλλαγές και προκλήσεις στη ζωή τους, όπως ο εκφοβισμός και οι διακρίσεις.
Τους δίνει φωνή στο σχολείο, στις κοινότητες και στην κοινωνία.
Τους δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν θετικά, καθώς αναπτύσσει την εμπειρία που είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την κατανόηση των υποχρεώσεών τους,
ενώ τους προετοιμάζει για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στη ζωή τους ως ενήλικες κι εργαζόμενοι.

Τι είναι οι κοινωνικές δεξιότητες και πόσο σημαντικές είναι;

Οι κοινωνικές δεξιότητες και οι ξένες γλώσσες είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν, να συνδέονται και να κοινωνικοποιηθούν με τους άλλους. Περιλαμβάνουν τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας.

Συχνά είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι καθορίζουν το status ενός ατόμου, θεωρούν κάποιους ως δυνητικούς φίλους ή συντρόφους και εξετάζουν την περίπτωση να τους προάγουν στο χώρο εργασίας.

Οι δεξιότητες είναι τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές.

Οι λεκτικές περιλαμβάνουν την ικανότητα να μπορεί κανείς να πεί το κατάλληλο πράγμα στην κατάλληλη στιγμή, να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τρόπο που να είναι ευχάριστος, να έχει μία διακύμανση στο φωνητικό τόνο και την φωνητική ποιότητα, και να είναι σε θέση να μιλήσει με έναν κατανοητό τρόπο.

Κατά μία έννοια, οι κοινωνικές μας δεξιότητες κρίνονται από το τι λέμε, πότε τα λέμε και πώς τα λέμε.

Μερικά χαρακτηριστικά είναι η γλώσσα του σώματος, η ευθεία στάση, η επαφή με τα μάτια, οι κατάλληλες χειρονομίες, η κλίση του σώματος προς το πρόσωπο που μιλάει, το κατάλληλο χαμόγελο.

Στο μέτρο εκείνο που δεν φτάνουμε στην υπερβολή.

Επιπλέον, το άτομο με καλές κοινωνικές δεξιότητες ακούει δεν διακόπτει τον συνομιλητή του. H αίσθηση ότι και οι δύο συνομιλητές λαμβάνουν ίσο μέρος σε μια συζήτηση αποδεικνύει προηγμένες κοινωνικές δεξιότητες.

Συχνά συναντάμε παιδιά με καλές γνωστικές δυνατότητες, που όμως δεν μπορούν να προσαρμοστούν λειτουργικά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Φαίνεται να μην ακολουθούν κανόνες και να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν φιλίες.

Οι δυσκολία ή όχι της κατανόησης και της εφαρμογής των κοινωνικών κανόνων δεν έχει απαραίτητη σχέση με το νοητικό δυναμικό του παιδιού, αλλά αφορά διαφορετικής ποιότητας δεξιότητες.

Συνήθως παρατηρούμε στα παιδιά να δυσκολεύεται στην αναμονή, της σειράς στη συζήτηση ή το παιχνίδι, στην ικανότητα συμμετοχής σε μια δραστηριότητα, στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις με οικογένεια, δασκάλους και συνομήλικους. Την βίωση απόρριψης από τους συνομήλικους, που μπορεί να φτάσει ως και σε περιστατικά βίας. Σημάδια κατάθλιψης, επιθετικότητας και άγχους.

Υπάρχει και ενδεχόμενη χαμηλή επίδοση στα μαθήματα ως έμμεση συνέπεια.

Για να βοηθήσετε το παιδί σας να κατανοήσει και να προσαρμοστεί σε κοινωνικές καταστάσεις, βοηθητικό είναι να εξηγήσετε αναλυτικά στο παιδί, τι ζητάτε από εκείνο, με όσο το δυνατόν λιγότερα λόγια, παίξτε μαζί με το παιδί σας επιτραπέζια, παροτρύνεται το να βρίσκεται κοντά σε παιδιά και να παίζει μαζί με αυτά παιχνίδια που ήδη γνωρίζει.

Διαβάστε αξιολογήσεις για τα καλύτερα προϊόντα που αφορούν την ανάπτυξη Δεξιοτήτων:

Ling Fluent, Alpha Lingmind, Rhino Gold Gel, Formelan, Xtrazex, EffectEro, BigLover, Alfagen

Πηγές: britishcouncil, gortynalive

Formelan gel μεγεθύνει φυσικά το πέος, Ελλάδα, σχόλια, reviews, φόρουμ, amazon, skroutz, παρενέργειες, τιμή, απάτη, πιθανές παρενέργειες, τρόπος εφαρμογής

Formelan gel μεγεθύνει φυσικά το πέος, Ελλάδα, σχόλια, reviews, φόρουμ, amazon, skroutz, παρενέργειες, τιμή, απάτη, πιθανές παρενέργειες, τρόπος εφαρμογής

Η φόρμουλα formelan έχει τη μορφή απαλού υδροτζελ για το ευαίσθητο σημείο. Η χρήση του είναι δυνατή αμέσως πριν την επαφή – τότε ενισχύει επίσης την εμπειρία της συντρόφου.

read more
Xtrazex θα ξεκλειδώσει τη σεξουαλική δυναμική σου, σχόλια, reviews, φάρμακο, amazon, skroutz, δοσολογία, συστατικά, απάτη, πιθανές παρενέργειες, τιμή

Xtrazex θα ξεκλειδώσει τη σεξουαλική δυναμική σου, σχόλια, reviews, φάρμακο, amazon, skroutz, δοσολογία, συστατικά, απάτη, πιθανές παρενέργειες, τιμή

Το «XTRAZEX» διορθώνει προβλήματα στη σεξουαλική διέγερση σε περίπτωση στυτικής δυσλειτουργίας και βοηθάει στην παράταση της σεξουαλικής επαφής σε περίπτωση πρόωρης εκσπερμάτωσης.

read more
BigLover για αύξηση πέους, Ελλάδα, σχόλια, reviews, φόρουμ, amazon, skroutz, που να το αγοράσετε, τιμή, απάτη, πιθανές παρενέργειες

BigLover για αύξηση πέους, Ελλάδα, σχόλια, reviews, φόρουμ, amazon, skroutz, που να το αγοράσετε, τιμή, απάτη, πιθανές παρενέργειες

Εφαρμόστε το BigLover στο πέος σας κάθε μέρα, κάνοντας κινήσεις μασάζ, κατά τη διάρκεια του μήνα. Για να εξασφαλίσετε το μέγιστο αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε την BigLover 30 λεπτά πριν την σεξουαλική συνεύρεση.

read more
EffectEro για την ενίσχυση της ανδρικής στύσης, Ελλάδα, σχόλια, reviews, φόρουμ, amazon, skroutz, που να το αγοράσετε, τιμή, απάτη, πιθανές παρενέργειες

EffectEro για την ενίσχυση της ανδρικής στύσης, Ελλάδα, σχόλια, reviews, φόρουμ, amazon, skroutz, που να το αγοράσετε, τιμή, απάτη, πιθανές παρενέργειες

Το EffectEro επαναφέρει τα επίπεδα των αρσενικών ορμονών και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στη λεκάνη και αυξάνει τη ροή του αίματος στο πέος, παρέχοντας μια σταθερή και μακρόχρονη στύση.

read more

Διαβάστε ακόμη σχετικά άρθρα!

Alfagen για τη μεγέθυνση του πέους, Ελλάδα, σχόλια, φόρουμ, skroutz, που να το αγοράσετε, τιμή, απάτη, πιθανές παρενέργειες

Alfagen για τη μεγέθυνση του πέους, Ελλάδα, σχόλια, φόρουμ, skroutz, που να το αγοράσετε, τιμή, απάτη, πιθανές παρενέργειες

Η τακτική χρήση του Alfagen διεγείρει τη φυσική παραγωγή τεστοστερόνης, η οποία σας επιτρέπει να έχετε ισχυρή στύση ακόμα και όταν σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε.

read more
Rhino Gold Gel για τη μεγέθυνση του πέους, Ελλάδα, σχόλια, φόρουμ, skroutz, που να το αγοράσετε, τιμή, απάτη, πιθανές παρενέργειες

Rhino Gold Gel για τη μεγέθυνση του πέους, Ελλάδα, σχόλια, φόρουμ, skroutz, που να το αγοράσετε, τιμή, απάτη, πιθανές παρενέργειες

Για τη μεγέθυνση πέους και την επιμήκυνση της στύσης ηθοποιών, οι σκηνοθέτες χρησιμοποιούν το Rhino Gold Gel, το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές

read more
Alpha Lingmind εκμάθηση ξένων γλωσσών, συσκευή, forum, απάτη, skroutz, κριτικές, αγγλικά

Alpha Lingmind εκμάθηση ξένων γλωσσών, συσκευή, forum, απάτη, skroutz, κριτικές, αγγλικά

Απόκτησε την επαναστατική μέθοδο Alpha Lingmind για γρήγορη και ταυτόχρονα χαλαρωτική εκμάθηση αγγλικών σε μόλις 3 μήνες. Είναι η καλύτερη μέθοδος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας σε μερικές εβδομάδες.

read more
Ling Fluent demo, εφαρμογή, κάρτες, τι είναι; απάτη; forum, skroutz, τηλέφωνο επικοινωνίας, οδηγίες χρήσης

Ling Fluent demo, εφαρμογή, κάρτες, τι είναι; απάτη; forum, skroutz, τηλέφωνο επικοινωνίας, οδηγίες χρήσης

Το Ling Fluent είναι μια πλατφόρμα πολυμέσων που καθιστά δυνατή την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας χωρίς προηγούμενη γνώση μέσα σε 4 εβδομάδες. Έτσι εξετάσαμε την ιδέα και θα ήθελα να εξηγήσω παρακάτω τι πλεονεκτήματα προσφέρει η πλατφόρμα.

read more

Pin It on Pinterest